Adaptační den 6. C

Přestup na druhý stupeň, nebo dokonce změna školy bývá pro většinu dětí zátěžovým obdobím. Najdu si tam kamarády? Zapadnu do kolektivu? Bude se mi ve škole líbit? Tyto a další otázky si určitě kladli žáci letošní 6.C, kteří loňský školní rok ukončili na některé z blízkých mimohradeckých škol. A protože jsme je chtěli v této důležité životní etapě podpořit a motivovat, uspořádali jsme pro ně den plný her, seznamování a poznávání sebe navzájem.

Pomocí nejrůznějších aktivit, které připravila paní učitelka Šilhábelová, školní metodička prevence, děti poznaly, že dokážou utvořit jeden tým, umí ale také bojovat za skupinu a zvládnou rovněž spolupráci ve dvojici, kde spolehnutí se na druhého bylo při některých hrách nutností. Dokážou ale také vystupovat samy za sebe, když to je nutné, neboť jim nechybí zdravé sebevědomí. Prohru braly s nadhledem, humorem a s chutí se zapojovaly do dalších činností. Na ostatních dokázaly ocenit kladné vlastnosti a za to se jim dostalo velké chvály od nás dospělých.

Vtaženi do aktivit jsme pěšky urazili z Malšovic na Biřičku několik kilometrů, cestou posbírali dřevo na ohýnek a těšili se na opečené buřty, které po dlouhém dni výjimečně chutnaly. Závěrečné setkání s rodiči bylo příjemným završením našeho společného dne.

Michaela Hlavatá

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny