Projekt „Poznej svého souseda“

Dne 23.3. 2009 obdržel odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže oznámení, že projekt č. CZ.3.22/3.1.00/08.00582 – Poznej svého souseda, splnil všechny předepsané náležitosti a byl doporučen Monitorovacím výborem ke spolufinancování z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, oblasti podpory 3.1- Územní spolupráce veřejných institucí.

Projekt byl podán ve spolupráci s odborem školství partnerského města Walbrzych, přičemž Hradec Králové plní roli vedoucího partnera projektu.

Finanční podpora českého žadatele činí max. 86 956 EUR, co je 90% celkových nákladů projektu. Statutární město Hradec Králové se podílí na realizaci zbývajícími 10% celkových nákladů.

Partnerské město Walbrzych obdrželo dotaci ve výši max. 99 673 EUR, což je 85 % celkových náklady projektu.

Projekt bude probíhat od dubna 2009 do ledna 2010. Dne 8.4. 2009 bude oficiálně zahájen tiskovou konferencí s představiteli obou měst na půdě Magistrátu města Hradec Králové.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci ze 6 základních škol z Hradce Králové a 6 škol z Walbrzychu, ve věku od 11-15 let.

Do projektu se dobrovolně zapojily: ZŠ Jiráskovo náměstí, ZŠ Kukleny, ZŠ M. Horákové, ZŠ Pohádka-Mandysova, ZŠ Úprkova a ZŠ Štefánikova.

Formou 3-denních poznávacích zájezdů (čtvrtek – sobota) budou žáci ze škol se společnou specializací poznávat svého souseda. Zúčastní se výuky, budou soutěžit ve zvolených zájmových aktivitách (vědomostní test o partnerském městě, matematika, ekologie, sport, zpěv, tanec, výtvarná a dramatická tvorba…), navštíví kulturní památky Hradce Králové, ZOO ve Dvoře Králové, budou relaxovat v Městských lázních. Pobyt završí turistický výlet do Adršpašsko- teplických skal.

Polská strana má připravený obsahově stejný program, zpestřený poznáváním kulturních památek a přírodních zajímavostí
Dolnoslezského regionu.

Projekt vyvrcholí v lednu 2010 závěrečnou hodnotící konferencí.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny