Projekt „ Poznej svého souseda“

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve spolupráci s ekonomickým odborem Magistrátu města Hradce Králové pokračuje v dalších dvou letech v projektu

„ Vzdělávací, kulturní a historické poznávání příhraničního regionu Walbrzych dětmi základních škol zřizovaných Statutárním městem Hradec Králové“.

Celý projekt je spolufinancován ze zdrojů EU. Zúčastní se ho formou třídenních poznavacích zájezdů celkem 420 žáků z 6 českých a 6 polských škol.

Hradeckými partnerskými školami jsou: ZŠ Kukleny, ZŠ Pohádka Mandysova, ZŠ Úprkova, ZŠ Jiráskovo nám., ZŠ M. Horákové a ZŠ Štefánikova.

Hlavním cílem výměnných zájezdů je rozvoj a šíření spolupráce žáků základních škol z Hradce Králové a Walbrzychu ve vzdělávací, kulturní, historické a společenské oblasti, založené na zásadách evropské integrace příhraničních regionů.

Naší polskou partnerskou školou se stalo Publiczne Gymnazium Nr 6 im. Janusza Korczaka ve Walbrzychu. Společnou aktivitu, ve které své schopnosti a nadání jednotliví žáci obou škol předvedou, si zvolili hudbu. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích – ve zpěvu a hře na hudební nástroj. Hodnoceni zvlášť budou sólisté a skupiny.

Celý projekt je nyní ve fázi příprav, vzájemných dohod mezi českou a polskou stranou.

Zahájení výjezdů začne v dubnu 2009.

17. 9. 2008

Lucie Šilhábelová

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny