Spolupráce 1.odd. ŠD s terapeutkou a speciální pedagožkou

V rámci projektu spolupracuje 1. oddělení školní družiny s Mgr. Markétou Pešťákovou( terapeutkou, speciální pedagožkou, lektorkou ) . Jako odbornice z praxe nám pomáhá u žáků rozvíjet sebereflexi, komunikaci, empatii, fantazii a vzájemnou spolupráci. Věnovali jsme se více tématům a naučili jsme se používat pro nás nové pomůcky.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny