Starostou obce v šesté třídě

Při probírání tématu Moje obec se letos žáci v občanské výchově rozhodně nenudili.
Děti byly losováním rozděleny do skupin, z nichž každá představovala nově zvolené zastupitele vymyšlené obce. Žáci plnili různé úkoly od volby starosty, změny názvu obce až po návrh nového znaku.
Z jejich společných zasedání vzešly názvy obcí „Kimibilikytice“, „Kostnice“, „Konice“ a další. Později zastupitelstvo rozdělovalo finanční prostředky na nejdůležitější projekty v obci a děti opět musely přemýšlet a obhajovat své názory. Řešily se opravy příjezdových cest, budovala se školní hřiště, vznikaly odpočinkové zóny, hřebčín i nákupní centrum…
Zbývá dodat, že se děti navzájem učily respektovat názor druhého, vybírat z možných variant i ustoupit, pokud to situace vyžadovala. Hodily se znalosti z dějepisu , zeměpisu, počítalo se jako při matematice a rovněž vznikaly výtvarné návrhy.
Zatím to bylo všechno jen poučná hra, ale za pár let, kdo ví, možná si někteří z nich vyzkouší práci pro veřejnost i ve skutečném životě.

Fotogalerie:

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny