Cesta do roku 1866

Za několik týdnů si připomeneme již 150. výročí prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové. Protože tato tematika je právě učivem dějepisu žáků 8. tříd, využili jsme pozvání Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové a zúčastnili jsme se interaktivního workshopu zaměřeného na tuto historickou událost.

Přímo na akademické půdě byly děti rozděleny do skupin a plnily různě tematicky zaměřené úkoly, poznatky si zaznamenávaly do pracovních listů. Vytvářely např. mapku bojiště, seznámily se s nejdůležitějšími osobnostmi konfliktu, osvojovaly si taktiku zúčastněných stran nebo porovnávaly výzbroj i výstroj vojáků. Veškeré aktivity byly provázeny odborným komentářem. Jako odměnu obdrželi všichni účastníci „Certifikát odborníka na bitvu u Hradce Králové 1866“.

Válečnému střetu na Chlumu přizpůsobila svoji expozici také Bílá věž, proto další kroky našeho historického bádání vedly právě sem. Interaktivní panely, umístěné cestou vzhůru, pomohly dětem upevnit získané znalosti, ale jejich největší pozornost se samozřejmě upínala k Augustinovi, 3. největšímu zvonu v ČR. Také skleněný model Bílé věže, který jsme díky světelným hrám viděli v nejrůznějších barvách, vzbuzoval velký zájem.

Nyní se už všichni těšíme na rekonstrukci bitvy, která každoročně probíhá začátkem července na skutečném bojišti.

Michaela Hlavatá

Fotogalerie:

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny