Dějepisné akce

Dějepisná olympiáda

Téma letošní dějepisné olympiády bylo „Po stopách Lucemburků aneb za sícařskou korunou“. Školního kola se zúčastnilo 17 žáků z 8. a 9. tříd. Do okresního kola jako nejúspěšnější řešitel postoupil Vojta Federsel z 8.B. Okresní kolo se konalo 18. ledna a Vojta zde v ostré konkurenci ostatních účastníků obhájil výborné třetí místo. Postoupil tak až do krajského kola. I když zde neobsadil postupové místo, právem mu patří uznání za vzornou reprezentaci naší školy.

Beseda o knížce Já chci být archeologem

V pátek 26. února naši školu navštívili doc. PhDr. Miroslav Popelka a PhDr. Zuzana Bláhová z Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK. Účelem setkání s žáky 6. a 8. tříd byla debata o archeologii – velice zajímavém a dobrodružném povolání, se kteým se laik může během života setkat např. při výkopových a stavebních pracích, nebo obdivovat nejzajímavější nálezy v rámci výstav v regionálních muzeích. Oba hosté též prezentovali svoji populárně naučnou knihu Já chci být archeologem, kde v několika kapitolách pomocí krátkých příběhů vysvětlují postup a metody práce archeologů i různá úskalí archeologické práce. Věříme, že si děti z besedy odnesly nové poznatky a pronikly do tajů tohoto neobvyklého povolání.

Potřebujete více informací ?
Pokud máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte kontaktovat některého z pracovníků.
Původní webové stránky Kontaktní údaje
Škola, která dává smysl
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny